اخبار

بدون دیدگاه
پروتکل های بهداشتی در زمان ساخت و تخریب غرفه های نمایشگاهی

پروتکل های بهداشتی در زمان ساخت و تخریب غرفه های نمایشگاهی

موافقت معاون وزیر کار با درخواست انجمن غرفه سازان

موافقت معاون وزیر کار با درخواست انجمن غرفه سازان

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

روزشمار رسیدگی به حمایت از فعالین نمایشگاهی کشور

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

تقویم نمایشگاه های داخلی – شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

اطلاعات کامل در مورد اولین نمایشگاه رسمی سال ۱۳۹۹

اطلاعات کامل در مورد اولین نمایشگاه رسمی سال ۱۳۹۹

نمایشگاه خودرو هونان چین و پروتکل های بهداشتی آن

نمایشگاه خودرو هونان چین و پروتکل های بهداشتی آن

bahmanhosseinzadeh-seo-vezaratesamt

مدیرعامل نمایشگاه تهران خبر از آغاز فعالیت‌های نمایشگاهی داد

تهیه شیوه نامه برگزاری نمایشگاه در جلسه هم اندیشی نمایشگاه شهر آفتاب

تهیه شیوه نامه برگزاری نمایشگاه در جلسه هم اندیشی نمایشگاه شهر آفتاب

تاکید معاون وزیر صمت بر لغو نشدن رویدادهای تجاری سالجاری

تاکید معاون وزیر صمت بر لغو نشدن رویدادهای تجاری سالجاری

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

فراخوان نمایشگاه ملی عفاف و حجاب – تهران نمایشگاه ملی عفاف وحجاب

برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۱۳۹۹

برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۱۳۹۹

سالنامه کامل ۱۳۹۹ خورشیدی به همراه نمونه کارهای مهندسی معماریک

سالنامه کامل ۱۳۹۹ خورشیدی به همراه نمونه کارهای مهندسی معماریک

پیشنهادات مهندسی معماریک در جهت خانه نشینی

پیشنهادات مهندسی معماریک در جهت خانه نشینی

bahmanhosseinzadeh-seo-vezaratesamt

برگزاری نمایشگاه مجازی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نوشتهٔ پیشین
فرم سفارش
نوشتهٔ بعدی
اخبار-۱
فهرست
معماریک
× کارشناس - واتس آپ