اخبار

بدون دیدگاه
بهمن حسین زاده مدیر عامل نمایشگاه بین ال

انتخاب مدیر عامل جدید نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه در کنگره دندانپزشکی

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی(اکسیدا۵۹)

نمایشگاه زیبایی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی،سلولزی و ماشین آلات وابسته(ایران بیوتی)

معماریک در نمایشگاه صنایع دستی

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

غرفه در نمایشگاه پژوهش

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

غرفه سازی دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته

غرفه سازی دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

غرفه سازی درچهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

غرفه سازی درچهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

غرفه سازی نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس- معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی

غرفه سازی نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس- معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی

ششمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران

ششمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو

ثبت نام نهمین نمایشگاه هوایی ایران

ثبت نام نهمین نمایشگاه هوایی ایران

نوشتهٔ پیشین
فرم سفارش
نوشتهٔ بعدی
اخبار-۱
فهرست