کارفرما : شرکت بیمیتو

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : الکامپ

سال اجرا : ۱۳۹۸

طراحی و اجرا : مهندسی معماریک

با معماریک مالک ایده آل باشید.

شما عزیزان می توانید از طریق صفحات اجتماعی، وب سایت و شماره تماس ذیل با ما در ارتباط باشید.

www.memaric.com

اینستاگرام : memaric.official@

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞