کارفرما : شرکت دیجی کالا

محل اجرا : دانشگاه شریف

نمایشگاه : کار

سال اجرا : 1402

طراحی و اجرا : مهندسی معماریک

با معماریک مالک ایده آل باشید.

www.memaric.com

اینستاگرام : memaric.official@

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞