کارفرما : شرکت فرش خاطره کویر کاشان

محل اجرا : تهران

نمایشگاه : فرش

سال اجرا : 1400

طراحی و اجرا غرفه : مهندسی معماریک

با معماریک مالک ایده آل باشید.

شما عزیزان می توانید از طریق صفحات اجتماعی، وب سایت و شماره تماس ذیل با ما در ارتباط باشید.

اینستاگرام : memaric.official@

www.memaric.com

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞