کارفرما : شرکت سیما تکسان

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه : آسانسور

سال اجرا : 1400

طراحی و اجرا : مهندسی معماریک

با معماریک مالک ایده آل باشید.

شما عزیزان می توانید از طریق صفحات اجتماعی، وب سایت و شماره تماس ذیل با ما در ارتباط باشید.

اینستاگرام : memaric.official@

www.memaric.com

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞