تقویم نمایشگاهی

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

09بهمنهمه روز ها12دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱

11بهمنهمه روز ها14اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

09بهمنهمه روز ها12دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱

09بهمنهمه روز ها12چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱

11بهمنهمه روز ها14اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱

16بهمنهمه روز ها19هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاده هاو مکانیزاسیون ) - مشهد ۱۴۰۱هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاده هاو مکانیزاسیون ) - مشهد ۱۴۰۱

16بهمنهمه روز ها19شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته - مشهد ۱۴۰۱شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته - مشهد ۱۴۰۱

18بهمنهمه روز ها21چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهر،ساعت وصنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهر،ساعت وصنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱

18بهمنهمه روز ها21چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری- تهران ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری- تهران ۱۴۰۱

18بهمنهمه روز ها21شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱

19بهمنهمه روز ها22نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی- شهرآفتاب ۱۴۰۱

25بهمنهمه روز ها28دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت نساجی و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت نساجی و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱

25بهمنهمه روز ها28پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ - مشهد ۱۴۰۱پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ - مشهد ۱۴۰۱

25بهمنهمه روز ها28هفتمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ایران–تبریز- ۱۴۰۱هفتمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ایران–تبریز- ۱۴۰۱

27بهمنهمه روز ها30بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی -HOMETEC- اصفهان ۱۴۰۱بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی -HOMETEC- اصفهان ۱۴۰۱

29بهمنهمه روز ها02اسفنداولین نمایشگاه صنعت وهنر تابلو فرش- تهران ۱۴۰۱اولین نمایشگاه صنعت وهنر تابلو فرش- تهران ۱۴۰۱

29بهمنهمه روز ها02اسفندنمایشگاه تخصصی بین المللی تونل های مترو، ماشین الات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی بین المللی تونل های مترو، ماشین الات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱

29بهمنهمه روز ها02اسفنددومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز- تهران ۱۴۰۱دومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز- تهران ۱۴۰۱

29بهمنهمه روز ها02اسفندچهارمین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱

04اسفندهمه روز ها07چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، گواهی شده ، گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا - مشهد ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، گواهی شده ، گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا - مشهد ۱۴۰۱

مارچ 2023
10 اسفند 1401 - 11 فروردین 1402

15اسفندهمه روز ها21بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) - مشهد ۱۴۰۱بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) - مشهد ۱۴۰۱

18اسفندهمه روز ها26نمایشگاه سراسری بهاره نوروز ۱۴۰۲ ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه سراسری بهاره نوروز ۱۴۰۲ ایران - تبریز- ۱۴۰۱

18اسفندهمه روز ها26نمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب ایران – تبریز- ۱۴۰۱

آپریل 2023
12 فروردین - 10 اردیبهشت 1402

رویدادی پیدا نشد!

می 2023
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1402

رویدادی پیدا نشد!