اخبار

اخبار1402-3-10 08:15:15 +00:00

نحوه ثبت نام نمایشگاه بین المللی صنعت نفت 1402 شهر آفتاب – زمان و نحوه ثبت نام

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت 1402 در  اردیبهشت ماه 1402 در نمایشگاه شهرآفتاب برگزار می شود. با تصویب شورای

رفتن به بالا