کارفرما : شرکت ایاز

محل اجرا : تهران

نمایشگاه : مبلمان

سال اجرا : 1401

طراحی و اجرا غرفه : مهندسی معماریک

اینستاگرام : memaric.official@

با معماریک مالک ایده آل باشید.

شما عزیزان می توانید از طریق صفحات اجتماعی، وب سایت و شماره تماس ذیل با ما در ارتباط باشید.

www.memaric.com

۹۸۲۱-۴۹۲۵۷+ ☎

۹۸۹۱۲-۲۸۴-۹۳۹۰+ 📞