اخبار-۱

بدون دیدگاه
پروتکل های بهداشتی در زمان ساخت و تخریب غرفه های نمایشگاهی

پروتکل های بهداشتی در زمان ساخت و تخریب غرفه های نمایشگاهی

موافقت معاون وزیر کار با درخواست انجمن غرفه سازان

موافقت معاون وزیر کار با درخواست انجمن غرفه سازان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی گلستان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی گلستان

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

روزشمار رسیدگی به حمایت از فعالین نمایشگاهی کشور

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

آخرین تغییرات در تقویم نمایشگاه های داخلی – شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

اطلاعات کامل در مورد اولین نمایشگاه رسمی سال ۱۳۹۹

اطلاعات کامل در مورد اولین نمایشگاه رسمی سال ۱۳۹۹

نمایشگاه خودرو هونان چین و پروتکل های بهداشتی آن

نمایشگاه خودرو هونان چین و پروتکل های بهداشتی آن

بهمن حسین زاده مدیر عامل نمایشگاه بین ال

مدیرعامل نمایشگاه تهران خبر از آغاز فعالیت‌های نمایشگاهی داد

تهیه شیوه نامه برگزاری نمایشگاه در جلسه هم اندیشی نمایشگاه شهر آفتاب

تهیه شیوه نامه برگزاری نمایشگاه در جلسه هم اندیشی نمایشگاه شهر آفتاب

تاکید معاون وزیر صمت بر لغو نشدن رویدادهای تجاری سالجاری

تاکید معاون وزیر صمت بر لغو نشدن رویدادهای تجاری سالجاری

تعویق تاریخ برگزاری اکسپو دبی

تعویق تاریخ برگزاری اکسپو دبی

غرفه سازی،ساخت غرفه،طراحی غرفه،غرفه سازی تهران

فراخوان نمایشگاه ملی عفاف و حجاب – تهران نمایشگاه ملی عفاف وحجاب

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین

تعیین دستمزد کارگران - سال ۱۳۹۹

تعیین دستمزد کارگران – سال ۱۳۹۹

سالنامه کامل ۱۳۹۹ خورشیدی به همراه نمونه کارهای مهندسی معماریک

سالنامه کامل ۱۳۹۹ خورشیدی به همراه نمونه کارهای مهندسی معماریک

نوشتهٔ پیشین
اخبار
نوشتهٔ بعدی
کاتالوگ معماریک
فهرست