اخبار-۱

بدون دیدگاه
ویدئو غرفه سازی و طراحی غرفه نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۸

ویدئو غرفه سازی و طراحی غرفه نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۸

غرفه سازی نمایشگاه ورزش

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تهران به کشور آذربایجان

سفر مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تهران به کشور آذربایجان

روز جهانی صنعت نمایشگاهی در ایران

فراخوان انتخاب شعار روز جهانی صنعت نمایشگاهی در ایران

بهمن حسین زاده مدیر عامل نمایشگاه بین ال

انتخاب مدیر عامل جدید نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه در کنگره دندانپزشکی

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی(اکسیدا۵۹)

نمایشگاه زیبایی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی،سلولزی و ماشین آلات وابسته(ایران بیوتی)

معماریک در نمایشگاه صنایع دستی

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

غرفه در نمایشگاه پژوهش

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

غرفه سازی دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته

غرفه سازی دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

غرفه سازی درچهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

غرفه سازی درچهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

نوشتهٔ پیشین
اخبار
نوشتهٔ بعدی
کاتالوگ معماریک
فهرست