تلفن(خط ویژه) 02149257

اهداف وخط مشی

هدف اصلی، مهندسی طراحی و ساخت پروژه های معماری ،طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی می باشد که پل ارتباطی در جهت رسیدن به کلیه اهدافی است که شاید ورای تصورات نیز باشد. تاکید بر روی واژه مهندسی را از ما پذیرا باشید.