تلفن(خط ویژه) 02149257

تاریخچه فعالیت

سال 1388 را سرآغاز واژه معماریک قلمداد می نماییم. معماریک با تکیه بر دانش روز، شناخت پیکرهای اصلی و فرعی  معماری،طراحی غرفه و غرفه سازی و سبک های متفاوت معمول و غیر معمول و با در نظر گرفتن اصول و ضوابط تعریف شده فعالیت می نماید. در بدو تاسیس کلنگ پروژه های خود را در ابنیه مسکونی، اداری و تجاری بر زمین نشاندیم و پس از گسترش دامنه فعالیت های خود دپارتمانی جهت طراحی غرفه و ساخت غرفه نمایشگاهی راه اندازی و فعالیت رسمی خود را آغاز نمودیم.