تلفن(خط ویژه) 02149257

مشخصات عمومی شرکت
نام شرکت * نام مدیر عامل * نام مسئول پیگیری نمایشگاه
تلفن همراه تلفن ثابت * فاکس
شماره سازمانی شرکت ایمیل * وب سایت
محصولات و شرح کالا
ابعاد دقیق محصول تعداد محصول
تعداد استند نمایش محصول ابعاد استند
میزان بودجه در نظر گرفته شده نحوه نمایش
نوع طرح
ورود به غرفه
رنگ سازمانی رنگ غرفه تاریخ تحویل طرح
اطلاعات نمایشگاهی
محل برگزاری نمایشگاه تاریخ
شماره سالن متر مربع طول*عرض
پلان
در صورت داشتن بخش ارزی و تمایل به جداسازی اشاره گردد
در صورت داشتن زیر مجموعه و تمایل به جداسازی اشاره گردد
موقعیت غرفه
کف سازی
در صورت دو طبقه بودن غرفه متراژ مورد نظر در طبقه دوم متر مربع
VIP(فضای مذاکرات خصوصی)
تعداد تعداد تعداد
CIP(فضای مذاکرات نیمه خصوصی)
تعداد تعداد تعداد
متراژ متراژ متراژ
تعداد میز کانتر (Information) تعداد لایت باکس تعداد پوستر
نحوه نمایش لوگوها
لوگو و نوشته ها1
لوگو و نوشته ها2
لوگو و نوشته ها3
تصاویر1
تصاویر2
تصاویر3
ایده های مورد نظر1
ایده های مورد نظر2
ایده های مورد نظر3
تجهیزات نمایشگاهی مورد نیاز
تعداد
توضیحات موارد خاص