تلفن(خط ویژه) 02149257

برگزاری یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون منزل

برگزاری یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون منزل در خوزستان

یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون منزل در خوزستان از ۲۰ تا ۲۴ دی ماه در محل نمایشگاه های خوزستان برگزار می شود .

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
44434240_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : @memaric