تلفن(خط ویژه) 02149257

دومین نمایشگاه بین المللی هفته سبز در جزیره کیش از ۷ تا ۱۱ دی ماهدومین نمایشگاه بین المللی هفته سبز در جزیره کیش از ۷ تا ۱۱ دی ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود 

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
44434240_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : @memaric