تلفن(خط ویژه) 02149257

جانمایی 7 سالن نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران/ 2016 + سالن خلیج فارس و آلمان

به نقل از ستاد بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته 5 تا 8 دی ماه 1395 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

نمایشگاه چاپ و بسته بندی یکی از بزرگترین نمایشگاه های تهران است که به صورت سالانه برگزار می شود.

 

سالن 38 (آلمان)

 

 

(سالن 44 خلیج فارس طبقه اول)

 

سالن 44- خلیج فارس (طبقه ذوم)

 

سالن 7

 

 

سالن 38 B

 

 

سالن 38 A

 

 

 

 

سالن 6طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
44434240_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : telegram.me/memaric