تلفن(خط ویژه) 02149257

نمایشگاه چیست؟

تعریف نمایشگاه در عین سادگی، بسیار پیچیده است. آیا نمایشگاه ابزاری برای بازاریابی است؟ باید اعتراف کنیم که چنین است. آیا جایگاهی برای توسعه و رشد ارتباطات تجاری است؟ بدون‌شک بله. آیا محلی برای جذب مشتری است؟ قطعا. جایگاهی برای نمایش و ارائه محصولات شرکت، کالا و خدمات است؟ بله همین طور است.

دانلود مقاله